מועצה מקומית בסמת טבעון

שירותים חברתיים

מחלקת הרווחה במועצה המקומית מהווה את הקשר החינוכי, החברתי והרגשי של הקהילה. עיקר תפקידה הוא לסייע לאנשים ולמשפחות בקהילה שנתקעו במצבים קשים, לספק להם ייעוץ וליווי רגשי וחברתי, ולהבטיח שכל חברי הקהילה יזכו לסיוע ולתמיכה.
המחלקה מציעה מגוון שירותים ותוכניות המתאימים לצרכי הקהילה, כולל סיוע פסיכולוגי ורגשי, תמיכה חברתית ומשפחתית, ייעוץ פיננסי. היא מקדמת גם פעילויות קהילתיות ותרבותיות, כגון סדנאות, אירועים קהילתיים, ופרויקטים שיש למטרה לחזק את הקהילה ואת הרגשות של האנשים בתוכה.
בנוסף, מחלקת הרווחה עשויה להיות הגשר בין המועצה לקהילה, תוך כדי ייצוג והפנייה למשאבים חיצוניים ולפתרונות משלימים, וכן בתוך ייצוגה של הקהילה בפני המועצה עצמה. פעילותה של המחלקה עשויה לכלול גם יוזמות ופרויקטים חברתיים וחינוכיים, המיועדים לשיפור איכות החיים והרגשת השייכות בקהילה.
לסיכום, מחלקת הרווחה במועצה המקומית מציעה שירותים רבים ומגוונים המתאימים לצרכי הקהילה, תוך כדי ניהול רגשי וחברתי, ותוך פעילות לקידום תחושת השייכות והסיוע במערכת הקהילתית.

תחומי הפעילויות העיקריים

אנשי קשר