מועצה מקומית בסמת טבעון

בטיחות בדרכים

מחלקת מטה בטיחות בדרכים במועצה מקומית היא הגוף האחראי לקידום ולמימוש מדיניות בטיחות בדרכים בתחום המועצה. המחלקה פועלת לשיפור תנאי הבטיחות בדרכים ולמניעת תאונות דרכים באמצעות פיתוח, הטמעה, ומעקב אחר תוכניות לשיפור בטיחות התנועה.

תפקידה העיקרי של מחלקת מטה בטיחות בדרכים הוא לתכנן וליישם פעולות לשיפור בטיחות התנועה באזור המועצה. זה כולל הקמת תשתיות בטיחות, כגון התקנת תמרורים, רמזורים, וסימונים במקומות סוכנים, נקודות חציה, ומעברי חציה. המחלקה גם מתמקדת בחינוך והכשרה של הציבור על נושאי בטיחות בדרכים והולכי רגל באמצעות קמפיינים ופעולות תקשורת.

בנוסף, מחלקת מטה בטיחות בדרכים נוהגת לקיים מעקב וניתוח של תאונות דרכים כדי לזהות נקודות סיכון ולהציע פתרונות למניעתן בעתיד. היא פועלת גם בשיתוף עם גורמים חיצוניים כמו משטרת תנועה ורשויות מקומיות אחרות כדי להגביר את הידע ולשפר את התגובה לתאונות דרכים בזמן אמת.

בסיכום, מחלקת מטה בטיחות בדרכים במועצה מקומית מקדמת ומפעילה פעולות לשיפור בטיחות התנועה ולמניעת תאונות דרכים בתחום המועצה. היא מתעסקת בתכנון, ביישום, ובמעקב אחר פעילויות לשיפור בטיחות התנועה על מנת ליצור סביבה דרכים בטוחה ובטוחה.

אנשי קשר