מועצה מקומית בסמת טבעון

מבנה ארגוני

 • ראש המועצה:
  • מוניר זבידאת
  • לשכת ראש המועצה
   • ראידה כליבאת-עכאוי
  • חשב מלווה:
   • שאדי שקור-רו”ח
  • יועץ משפטי:
   • האשם דלאשה
  • מנכ”ל מועצה:
  • ניהאיה ח’טיב
   • גזברות:
    • גזבר:עטייה זבידאת
    • מנהלת חשבונות: סוסאן זבידאת
    • חשב שכר: מוחמד זחאלקה
   • רווחה:
    • מנהל מח’ רווחה:נאסר דראושה
    • מזכירת מח’ רווחה:סמר זבידאת
   • חינוך:
    • מנהל מח’ חינוך: מוחמד זבידאת
    • מזכירה מח’ חינוך:אמירה זבידאת
    • קב”ס:אנואר זבידאת
    • שירות פסיכולוגי-חינוכי:בילאל רבאח
   •  הנדסה:
    • מהנדס:גמאל זבידאת
    • מקדם פרויקטים:אמג’ד זבידאת
   • נוער וספורט:
    • מנהל מחלקת נוער:נידאל בסול
    • מנהל מחלקת ספורט: אמיר עליסאת
   • גבייה:
    • מנהלת גבייה:מלק חביבאללה
    • פקיד גבייה:מוסא זבידאת
   • רישוי עסקים:
    • עאהד זבידאת
    • רכש וכספים: זינאת חילף
    • מזכירות: יסמין חסיין
   • ביטחון ושיטור קהילתי:
    • קב”ט: עימאד סואעד
    • מש”ק:דורון
    • ביטחון קהילתי 
   • תברואה ואיכות סביבה:
    • עאטף זבידאת
    • דאהר סעדי
    • מוהנד פלאח-וטרינר
   • מטה בטיחות בדרכים:
    • מוחמד סעדי
   • מבקר פנים-נציב תלונות ציבור:
    • עלי חג’ראת
   • אב בית וניקיון:
    • עאידה חמדון כליבאת
    • גיהאן זבידאת 
   •  תחזוקה:
    • חסן זבידאת
    • יוסף זבידאת
    • חאלד זבידאת
    • נביל זבידאת
   • חופש המידע
    • מוחמד סעדי
   • רכז נגישות:
    • פידאא סעדי