מועצה מקומית בסמת טבעון

לשכת ראש המועצה

מוביל מדיניות למימוש חזון המועצה ופועל בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות שהגדירה המליאה, תוך קיום קשר רציף עם התושבים, הנהגת היישוב וגופים ציבוריים ממלכתיים.
ראש המועצה שם את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל את מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות.

ראש המועצה ולשכתו עוסקים במספר דברים:

 • פיתוח כלכלי
 • מדיניות הדלת הפתוחה – ראש המועצה מקיים מפגשים עם תושבים שמעוניינים, בתיאום מראש, בימי קבלת הקהל במועצה ואחר הצהריים
 • הפעלת מליאת המועצה
 • מפגשי צוות מטה מול מטה אחת לשנה
 • פורום ראש המועצה
 • תיירות ויזמות
 • פיתוח מקורות תעסוקה
 • פיתוח מקורות הכנסה
 • טיפול בשטחים פתוחים
 • חקלאות
 • פיתוח אזורי תעסוקה
 • טיפול מול משרדי ממשלה רלוונטיים להשלמת הצרכים ביישוב

אנשי קשר