מועצה מקומית בסמת טבעון

תברואה ואיכות הסביבה

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה במועצה מקומית היא הגוף האחראי על ניהול ושיפור איכות הסביבה בתחום המועצה והגבלת הפגיעות בסביבה ובבריאות הציבור. תפקידה העיקרי הוא לפעול לשמירה על איכות הסביבה, לקדם פרויקטים לשיפור האיכות הסביבתית, ולפתח מדיניות אקטיבית לניהול ושימור הסביבה.

  • המחלקה מבצעת פעולות רבות ומגוונות כדי לשפר את איכות הסביבה, כוללות ביקורות ובדיקות שונות של איכות האוויר, המים, והאדמה, ומעקב אחר פעילות תעשייתית ואחרות שעשויה להשפיע על הסביבה. היא גם מנהלת מערכות לניהול הפסולת ולטיפול בה, כולל פיקוח על ניהול והטמנה תקינה של הפסולת העירונית.
  • המחלקת עוסקת בקידום שימור והגנת משאבי הטבע, כולל שמירה על מקורות מים, יערות, וחופים, ובפיתוח תוכניות לשיפור הקיימות של הסביבה והמשאבים הטבעיים בתחום המועצה. כמו כן, היא עשויה לעסוק בנושאים כמו חידוש ופיתוח טכנולוגיות ירוקות, קידום פרויקטים לחיסכון באנרגיה.
  • המחלקה מטפלת בבעיות הסביבתיות השונות כגון טיפול וניקוי הכפר הכללי , פינוי אשפה , פינוי פסולת גזם וגושית, טיפול ושיפור פני העיר, טיפול בתלונות ציבור בנושאי סביבה ופסולת , הכנסת טכנולוגיות ושיטות חדשניות לחיזוק מהפכת המחזור והשחזור, הוצאת רישיונות לעסקים בכפר לפי חוק רישוי עסקים, (התשכ”ח 1968) של משרד הפנים. ופיקוח כללי על רכוש המועצה בניית והטמעת ערכי סביבה ומודעות בקרב האוכלוסייה בכלל ותלמידי בתי ספר בפרט בנושאי סביבה וטבע. מתן שירותים שונות בתחום התברואה ואיכות הסביבה.
  • המחלקה מטפחת ומקדמת איכות חיים ובריאות סביבתית עבור התושבים והסביבה המקומית, ומתמקדת במגוון פעולות כדי לשמור ולשפר את איכות הסביבה ולקדם פרויקטים לשיפור האיכות הסביבתית.

הנחיות להוצאת הגזם:

  •  יש לוודא כי הערמה מכילה אך ורק גזם, ענפים, עשבים, דשא ועלים.
  • הגזם חתוך לחלקים קטנים ולא בענפים שלמים, אין להניח אבנים, קרמיקה או פסולת בניין בשום אופן בערמה.
  •  מקמו את הערמה במקום שלא מפריע להולכי רגל, ובמרחק. או מכל דבר שעשוי להיפגע מהחובק של המשאית.
  •  גודל הערמה לא תעלה על כמות של שתי שקיות ביגים.
  •  ודאו שהערמה לא מונחת על צינורות, כבלים או שעוני מים.
  •  אין למקם את הערמה מתחת לגג , לכבל תקשורת או לקבל חשמל נמוך.

         ערימות גזם עם פסולת בניין, אבנים או אדמה לא יאספו.

פינוי פסולת בנייה:

כל תושב אשר עורך שיפוצים בביתו או בבית העסק שלו, עליו לדאוג לפינוי של פסולת הבנייה. על התושב לוודא כי הקבלן המפנה פינה את הפסולת לאתר בנייה מורשה והמציא אישור מתאים על כך. תושב אשר לא ייפנה את פסולת הבניה בזמן צפוי לקנס מהמשרד להגנת הסביבה.

 מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה : עאטף זבידאת – 04-9525719
וטרינר: מוהנד פלאח –  050-9009897
פיקוח: דאהר סעדי – 052-4800470

אנשי קשר