מועצה מקומית בסמת טבעון

ועדות המועצה

יו”ר הועדה ראש המועצה – מניר זבידאת

 • סלאח סואעד – יו”ר הועדה
 • טאהא סעדי – חבר
 • מחמוד חילף – חבר
 • מחמד יאסין – יו”ר הועדה
 • סאמר זבידאת – חבר
 • עלי זבידאת – חבר
 • טאהא סעדי – יו”ר הועדה
 • גומעה חילף – חבר
 • נאסר דראושה – מנהל מחלקת הרווחה 
 • עטייה זבידאת – גזבר המועצה
 • האשם דלאשה – היועמ”ש
 • עו”ד נאדר חילף – יו”ר הועדה
 • עו”ד מוהנד זבידאת – חבר
 • עו”ד מחמד סעדי – חבר
 • מוניר זבידאת – יו”ר הועדה
 • גומעה חילף – חבר
 • נידאל חילף – חבר
 • בנוסף עובדי המועצה לפי התקנון המצ”ל
 • מוניר זבידאת – יו”ר הועדה
 • נידאל חילף- חבר
 • מחמוד חילף – חבר
 • ושאר נושאי התפקידים במועצה לפי הנחיות משרד הפנים
 • גומעה חילף – יו”ר הועדה
 • נאדר חילף – חבר
 • טאהא סעדי – חבר
 • עבדו זבידאת – חבר – מנהל מחלקת חינוך
 • נאסר דראושה – חבר – מנהל מחלקת רווחה
 • מנאר חילף – חבר
 • נידאל חילף – יו”ר
 • עלי זבידאת – חבר
 • מחמוד חילף – חבר
 • עלי זבידאת – יו”ר הועדה
 • נאדר חילף – חבר
 • ושאר נושאי תפקידים בחינוך כאמור בהנחיות משרד הפנים
 • טאהא סעדי – יו”ר הועדה
 • מחמוד חילף – חבר 
 • נדאל חילף – חבר
 • מוחמד יאסין – יו”ר הועדה
 • סאלח סואעד – חבר
 • עו”ד נאסר חילף
 • מופיד זבידאת