מועצה מקומית בסמת טבעון

רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים במועצה המקומית היא הגוף המטפל בתהליכי רישום ורישוי של עסקים ומקומות עסק בתחום המועצה. תפקידה העיקרי הוא לנהל ולשלוט בתהליכי הרישום והרישוי של עסקים, להבטיח את ההתאמה לתקנות המקומיות ולחוקי המדינה, ולוודא שכל העסקים בתחום המועצה פועלים בהתאם להנחיות ולתקנות התעסוקה.

מחלקת רישוי עסקים עוסקת בקבלת בקשות לרישום עסקים, במתן המלצות וייעוץ לעסקים השואפים לרשום או לחדש את רישומם, ובהוצאת רישיונות ואישורים שונים לעסקים כגון רישיון פעילות, רישיון תיירות ועוד. היא גם מנהלת את המערכת של הרשות המקומית לסקירת ולביצוע תקנות והנחיות בתחום הרישוי והפעילות המסחרית.

בנוסף, מחלקת רישוי עסקים עשויה לשמש גם כגוף ליווי וייעוץ לעסקים, ולהיות מערכת תמיכה לבעלי העסקים בתהליכי רישום ורישוי. היא פועלת למתן שירות מקצועי ויעיל, ולקידום הידע וההבנה בנושאי רישוי ורישום עסקי.

מועצת בסמת טבעון פועלת לקידום רישוי העסקים בתחומה,במטרה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים בתחומי המועצה,כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.
מטרת ה מועצה לקידום העסקים בתחומה, הינה מתן שירות ידידותי, יעיל, איכותי ומהיר ע”י מחלקת רישוי עסקים המרכזת למענכם את כלל השירותים הניתנים בתחום רישוי עסקים .
המועצה רואה במגוון העסקים הפועלים בתחומה מנוף כלכלי ומקור חשוב לצמיחה.

מסמכים רלוונטיים

אנשי קשר