מועצה מקומית בסמת טבעון

שיטור וביטחון קהילתי

מחלקת שיטור וביטחון קהילתי במועצה מקומית היא הגוף האחראי על קידום ושיפור הביטחון והתחושה של בטחון בקרב הקהילה המקומית. המחלקה פועלת בשיתוף עם הציבור ועם הארגונים השונים בקהילה על מנת לייעל את פעילותה וליצור שותפות חזקה.

המטרה העיקרית של מחלקת ביטחון קהילתי היא לשמור על רמת הביטחון והשלווה בקהילה ולמנוע פשיעה ואירועי אלימות. לשם כך, המחלקה מתמקדת בפיתוח והטמעת תוכניות ופרויקטים שונים שמטרתם לשפר את התחושה של בטחון בקרב התושבים וליצור קהילה מאוחדת ובטוחה.

בין הפעילויות של מחלקת בטחון קהילתי ניתן למנות:

  • הקמת תוכניות למניעת פשיעה ולשיפור הבטחון באזורים מסוימים במועצה.
  • יזום וארגון של פעילויות קהילתיות כגון יריות בחתונות, סדנאות בטיחות, פסטיבלים ואירועים חברתיים שמטרתם לקדם את הרגשת הביטחון והשלווה בקהילה.
  • יזום ותמיכה בתכניות להקמת שכונות בטוחות וקהילתיות.
  • קידום שיתוף פעולה עם צוותי השירותים המקומיים ועם גורמי האכיפה השונים למניעת פשיעה ולשיפור הביטחון.
  • ניהול ותמיכה בתכניות ופרויקטים שונים המטרתם לשפר את תחושת הביטחון והשלווה בקרב התושבים.

 

סיכום: מחלקת בטחון קהילתי במועצה מקומית משמשת כגוף מרכזי לקידום ושיפור הביטחון והתחושה של ביטחון בקרב הקהילה המקומית, ומתמקדת בפיתוח והטמעת תוכניות ופרויקטים למניעת פשיעה וליצירת קהילה בטוחה ומאוחדת.

אנשי קשר