מועצה מקומית בסמת טבעון

מזכיר המועצה

מחלקת המזכירות במועצה המקומית היא הגוף האחראי על ניהול המידע האדמיניסטרטיבי והתיעודי של המועצה. תפקידה העיקרי הוא לסייע בניהול התיקים והמסמכים השונים של המועצה, לסייע בתהליכי תכנון וניהול ועדות ופגישות, ולתמוך בפעילות המנהלתית והמקצועית של המועצה.

המחלקה מבצעת מגוון של משימות אדמיניסטרטיביות, כוללות ארגון וניהול של תיקי קשר עם הציבור, ניהול של תיקי מכרזים ומכרזים פומביים, והפקת דוחות ומסמכים ניהוליים שונים. היא גם מטפלת בקבלת קהל, ניהול המזכירות של פגישות, ותמיכה בכלל הפעילויות המנהליות של המועצה.

מחלקת המזכירות מהווה כלי עבודה מרכזי לארגון ולניהול תהליכי המידע והתיעוד במועצה. היא מספקת שירותי תמיכה וייעוץ לכל יחידות העבודה במועצה בנושאי תיעוד ומידע, ומסייעת בהבנת תהליכי עבודה וביצועם בצורה יעילה ואפקטיבית. בעבודתה, היא מתמקדת בשמירה על המידע הארגוני, בהבטחת השקיפות והשוויון בטיפול ובשירות לציבור, ובסיוע למימוש המטרות והמשימות של המועצה בצורה מקצועית ואפקטיבית.

אנשי קשר