מועצה מקומית בסמת טבעון

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור

מחלקת מבקר פנים ונציב תלונות הציבור במועצה מקומית היא הגוף המוסמך לטיפול בתלונות ובניסיונות לרמות כלליות ופוקוס ברצון להביא לשיפורים ולתקן בתהליכי הממשל ובשירותים הציבוריים בתחום המועצה המקומית.

תפקיד המחלקה הוא לפעול כגוף עצמאי ובלתי תלוי שיכול לקבוע ולהגיב לתלונות של הציבור בצורה חופשית ונטולת הפרעה. המבקר פנים מבצע חקירות עצמאיות וניהוליות בנוגע לתלונות שנתקבלו ומגיב להן בהתאם לתוצאות החקירה.

פעילות מחלקת מבקר פנים ונציב תלונות הציבור כוללת את קבלת התלונות, ביצוע חקירות מקיפות וחופשיות, והצגת דיווחים והמלצות על פי התוצאות. המבקר פנים מטפל בתלונות גם באופן פרטני, ומקדם פתרונות מהירים ויעילים עבור המעורבים.

כמו כן, המחלקה עוסקת במתן ייעוץ והדרכה לעובדי המועצה ולציבור כולו בנושאים הקשורים לתהליכי תלונה ולחקירה פנימית, ובקידום שימורי שקיפות ואחריות בתהליכי הניהול והשירות.

כל זאת, תחת הפיקוח והנחייה של מבקר פנים, שהוא איש ציבור עצמאי הפועל על פי עקרונות השקיפות בתקן המועצה. המחלקה מחזקת את תחושת האמון והשקיפות בתהליכי הניהול הציבורי ומקדמת תהליכי תיקון ושיפור על מנת לשפר את רמת השירות לתושבי המועצה.