מועצה מקומית בסמת טבעון

כספים ורכש

מחלקת רכש וכספים במועצה המקומית היא הגוף המוסמך המטפל בניהול ובקרת התקציב, הרכש, והנהלת הכספים של המועצה. תפקידה העיקרי הוא לכסות את צרכי המועצה בכל הנוגע לרכש חומרי, שירותי וכלכלי, ולנהל ביעילות את כלל תהליכי הרכש והתקציב.

המחלקה אחראית על ניהול התקציב של המועצה, כולל תכנון, ביצוע, ומעקב אחר תקציבי המחלקות השונות. היא פועלת להבטיח שניהול הכספים יתבצע בצורה אזרחית, שקופה ובתוך המסגרת התקציבית הנקובה.

בנוסף, מחלקת רכש וכספים מנהלת את תהליכי הרכש של המועצה, הכוללים את בחינת הצעות, ביצוע הוצאות למכרז, והתמקדות בקניות באמצעות ניהול עבור תיקים נפרדים. פעילות זו כוללת גם את ניהול הקשרים עם ספקים והפקת הזמנות רכש.

המחלקה עשויה גם לשמש כגוף ליווי וייעוץ בנושאי כספים ורכש לכלל היחידות והמחלקות במועצה. כמו כן, היא מפעילה מערכות ניהוליות לניהול ולשליטה על התקציב, ומקדמת תהליכי שיפור ואופטימיזציה בניהול הכספים והרכש של המועצה.

אנשי קשר