מועצה מקומית בסמת טבעון

חינוך

מחלקת החינוך במועצה המקומית היא המנוע המרכזי של הקידום והפיתוח החינוכי בקהילה. תפקידה העיקרי הוא לתכנן, למקד ולנהל את מערכת החינוך בתחום המועצה באופן המקנה לכל ילד ונוער לקבל חינוך איכותי ומגוון, ולספק להם את הכלים הנדרשים להתפתחותם האישית והחברתית.

מחלקת החינוך מנהלת את התהליכים של תכנון ותקצוב החינוך בתחום, ומפעילה מערכת ניהולית יעילה להפעלת בתי הספר ולתמיכה בצוות החינוך. היא מובילה פרויקטים חינוכיים מיוחדים ומתקדמים, וגם מקדמת שיתוף פעולה עם גופים חינוכיים אחרים ועם הקהילה המקומית.

בנוסף, מחלקת החינוך עשויה להיות מערכת תמיכה וייעוץ לבתי הספר ולמורים, לצורך הקמת תוכניות לימוד ופיתוח תכנים חינוכיים מתאימים לצרכי הקהילה ולדרישות החינוכיות העדכניות.

המחלקה פועלת לקדם את רמת החינוך ואת איכותו בתחום, ולספק לכל תלמיד את הזדמנות לצמיחה אישית ולהשגת יכולות מקצועיות וחברתיות. היא משמשת גם כגוף לקידום ולפיתוח תרבות החינוך והלמידה בקהילה, וליישום רעיונות חדשים וחידושים בתחום החינוך.

תחומי האחריות:

 • הפעלת קצינת ביקור סדיר
 • הפעלת מערכת הגיל הרך בגני המועצה ומתן ליווי סיוע ותמיכה
 • הפעלת היחידה לקידום נוער הנוער
 • הפעלת בתי הספר בתחום הכפר
 • הפעלת מערך החינוך המיוחד כך שיהיה לכל ילד מענה מיטבי
 • הפעלת מערך החינוך החברתי
 • הפעלת ייזום, הפקה וארגון אירועי תרבות של המועצה
 • תמיכה בפעילות התרבות במועצה
 • תמיכה כספית בפעילויות תרבות במועצה
 • הפעלת מערך ההסעות תלמידים
 • הכנת מסלולים למכרזי הסעות תלמידים
 • פיקוח ובקרה על קווי ההסעות תלמידים
 • הפעלת החינוך לנוער- הפורמלי והבלתי פורמלי
 • הפעלת קידום נוער לנוער בסיכון
 • הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי

אנשי קשר