מועצה מקומית בסמת טבעון

גזברות וגבייה

מחלקת הגזברות במועצה המקומית היא הגוף הפיננסי המרכזי של הארגון. היא משמשת כמנוע התפעולי שמאחד ומנהל את כל ההכנסות וההוצאות של המועצה. תפקידה העיקרי הוא לנהל את תקציב המועצה בצורה אפקטיבית ושקופה, ולוודא שמשאבי המועצה מנוהלים באופן יעיל ובהתאם למדיניות הפיננסית הכללית.

בתוך מחלקת הגזברות פועלים מקצוענים בתחומים שונים, כולל רווחה, מיסים, ניהול כספים, ותקשורת פיננסית. הם מפעילים מערכות ותהליכים יעודיים לניהול תקציב המועצה, כולל איסוף וניהול הכנסות ממסים, עמלות שירות, רישיונות, ועוד.

בנוסף, מחלקת הגזברות מטפלת בניהול הכספים המשותפים וההשקעות של המועצה. זה כולל ניהול תקני יומיום של חשבונות בנק, פיקדונות, והשקעות, וגם תכנון וניהול שוטף של תקציב המועצה ושל תהליכי הגיוס.

מחלקת הגביה אחראית לניהול ולטיפול בכל הנושאים הפיננסיים הקשורים לגביית הכספים שמשתמשים בשירותי המועצה. המחלקה מטפלת באספקת השירותים השונים לתושבים ולעסקים, ובאיסוף הכספים שמגיעים למועצה בצורת דמי שירות, מסים, רישיונות ותעריפים שונים.

תפקידה העיקרי של מחלקת הגביה הוא לנהל תהליכי גביית הכספים מהאזרחים, העסקים והגופים השונים בתחום המועצה. זה כולל כתיבת חשבוניות, מעקב אחרי תשלומים, תזרים מזומנים, חשבוניות בנק ועוד.
היא גם עוסקת באיכות השירות ובתקשורת עם הלקוחות, ומטפלת בכל נושא הקשור להתמודדות עם חובות ותשלומים שאינם מתקבלים במועצה.

מחלקת הגביה פועלת בהתאם לתקנות המשפטיות ולמדיניות הפיננסית של המועצה, ובהתאם להנחיות ולהוראות החוק. עבודתה כוללת גם תמיכה וייעוץ פיננסי לתושבים ולעסקים בנושאי תשלומים וחובות, ובהפקת דמי שירותים ופרויקטים שונים.

לסיכום, מחלקת הגביה במועצה המקומית מהווה את הגוף המנהל את תהליכי הגבייה והתשלומים, והיא מספקת שירות וייעוץ פיננסי לתושבים ולעסקים בתחום המועצה.

אנשי קשר