מועצה מקומית בסמת טבעון

פרוטוקול ישיבה מס' 51/2024