מועצה מקומית בסמת טבעון

פרוטוקול ישיבה מס' 50/2024