מועצה מקומית בסמת טבעון

מכרז פומבי ביצוע סקר מדידות ארנונה ונכסי רשות בתחום השיפוט של המועצה

מסמכים רלוונטיים

נוסח פרסום מכרז סקר נכסים