מועצה מקומית בסמת טבעון

חברי מליאה

שמות חברי מליאת המועצה
שם חברמס’ טלפון

עלי זבידאת

0504317380

טאה סעדי

0522859936

גומעה חילף

0505077572

מחמד יאסין

0525772079

מחמוד חילף

0526297624

נידאל חילף

0526284230

סאלח סואעד

0505503663

סאמר זבידאת

0523572773